Čeština Deutsch English
Home Orchestr Dirigenti Tomáš Brauner

tomas-braunerTomáš Brauner (nar. 1978) absolvoval v roce 1999 Pražskou konzervatoř ve hře na hoboj u prof. Františka Kimela a v roce 2001 dirigování u prof. Miriam Němcové a prof. Miroslava Košlera. Akademii múzických umění v Praze absolovoval ve třídě prof. Radomila Elišky, prof. Josefa Kuchinky, prof. Františka Vajnara a doc. Petra Vronského. Následně absolvoval studijní stáž na Universität für Müsik und darstellende Künst Wien u prof. Uroše Lajoviče. Účastnil se také mistrovských dirigentských kursů u prof. Kurta Masura ve Wroclavi.

Od roku 2001 spolupracuje jako dirigent s Českou komorní filharmonií, s níž navštívil v roce 2003 mezinárodní hudební festival v Bad Kissingenu, kde provedl Kouzelnou flétnu W. A. Mozarta. S tímto orchestrem vystupoval též v Německu, Nizozemí, Švýcarsku, Belgii ad. Na hudebním festivalu v Magdeburgu uvedl s Pražskou komorní operou Mozartova Dona Giovanniho a Rossiniho Lazebníka sevillského. Jako dirigent se spolupodílel na nahrávce Českého noneta s díly Sergeje Prokofieva (Praga Digital/Harmonia Mundi). Ve spolupráci s operním studiem Tón Akademie múzických umění v Praze nastudoval a řídil opery Bohuslava Martinů (Ženitba) a W. A. Mozarta (Figarova svatba).

V září 2007 hostoval u Státního moskevského rozhlasového orchestru, s nímž doprovázel přední sólisty z petrohradského Mariinského divadla a moskevského Velkého divadla. V dubnu 2008 se podílel na nastudování Janáčkovy opery Její pastorkyňa v Mexico City v Palacio del Bella Artes.

Tomáš Brauner pravidelně spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, orchestrem Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem,tomas-brauner4-big Moravskou filharmonií Olomouc, Plzeňskou filharmonií, Severočeskou filharmonií Teplice, Pražským komorním orchestrem, Komorní filharmonií Pardubice, orchestrem Dětské opery Praha, Virtuosi Pragensia a Komorním orchestrem Berg.

V roce 2006 byl jmenován stálým hostujícím dirigentem Českého národního symfonického orchestru a od roku 2008 působí v opeře Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde diriguje mj. Čajkovského Pannu orleánskou, Verdiho Nabucca, Rossiniho Lazebníka sevillského, Pucciniho Bohému, Cileaho Adrianu Lecouvreur a GounodovaFausta. 

Od sezony 2009 se stal hostujícím dirigentem Státní opery Praha kde se podílel na nastudování Verdiho Otella a Massenetova Dona Quichotta. Dále zde diriguje Rossiniho Lazebníka sevillského, Puciciniho Bohému, Verdiho Nabucca, Mozartovu Kouzelnou flétnu a v sezoně 2010/2011 zde nastudoval balet Charlese Adama - Giselle.

Z 217 uchazečů z více než 44 zemí se v roce 2010 stal Tomáš Brauner laureátem Mezinárodní dirigentské soutěže Dimitrise Mitropoulose v Athénách.

www.tomasbrauner.com