Čeština Deutsch English
Home Orchestr Sólisté Pavel Eret

pavel-eret

Houslista Pavel Eret je v současné době vnímán a přijímán koncertním publikem i odbornou hudební kritikou jako významný představitel české houslové interpretace. Kromě své mateřské češtiny hovoří též anglicky, japonsky, německy, francouzsky a rusky.

Po studiích na Státní konzervatoři v Praze (Prof. J.Štětina) a Akademii múzických umění (Prof. J.Tomášek), byl stipendistou Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Prof. M.Frischenschlagera. Absolvoval mistrovské kurzy u světově proslulých pedagogů (Prof. J.Gingold, W.Verderh, A.Lysy, U.Lehmann, R.Oleg). Byl pozván k sólovému recitálu na mistrovských kurzech v Suolahti - Finsko.

Semifinalista světově proslulé soutěže Nicolo Paganiniho v italském Janově, dosud jediný dvojnásobný absolutní vítěz mezinárodní Kocianovy houslové soutěže, laureát soutěže Concertino Praga, vítěz mezinárodních interpretačních soutěží v Greensboro (USA) a Neerpeltu (Belgie). Na Pražském jaru 1992 Pavel Eret získal zvláštní cenu za nejlepší provedení soudobé skladby. V témže roce se stal vítězem soutěže o stipendium firmy Yamaha udělované nejúspěšnějším mladým hudebníkům.

Od dubna 1998 do března 2001 působil Pavel Eret jako sólista a koncertní mistr Nagojské filharmonie v Japonsku. Tamní koncertní činnost se soustředila také na nahrávky pro rozhlas a televizi. Vysoce byly hodnoceny jeho koncerty pro mladé publikum, kde uplatnil svou znalost japonštiny. Do této země se každoročně vrací. Uskutečnil zde rozsáhlá koncertní turné v letech 1998, 2001, 2002, 2003. Mezi jeho další významné sólové aktivity patřilo rozsáhlé turné ve Spojených státech amerických v říjnu 1997 (New York, Washington, Chicago, Phoenix aj.).

Byl hostem vynikajících orchestrů (Pražská komorní filharmonie, Slovenský komorní orchestr, Filharmonie B.Martinů Zlín, Státní filharmonie Košice, Pražský komorní orchestr aj.). Představil se posluchačům na mezinárodních festivalech Mitte Europa, Mladá Praha, Pražský podzim aj.

V roce 1994 byl pozván do švýcarského Bernu, aby zde pro Radio Classic natočil jednu z nejobtížnějších skladeb pro sólové housle "Poslední růže léta" H.W.Ernsta.

Je držitelem řady významných ocenění z mezinárodních soutěží:

1982 a 83 - jediný dvojnásobný absolutní vítěz mezinárodní Kocianovy houslové soutěže

• 1982 - laureát Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga

• 1984 - laureát Interpretační soutěže Otakara Ševčíka

• 1987 - vítěz Mezinárodní interpretační soutěže v Greensboro (USA)

• 1991 - vítěz soutěže Evropského festivalu komomí hudby v Neerpeltu (Belgie)

• 1992 - čestné uznání a cena za nejlepší interpretaci soudobé skladby na Mezinárodní interpretační soutěži Pražského jara

• 1993 - semifinalista světově proslulé soutěže Nicolo Paganiniho v italském Janově, kde se v konkurenci vybraných 56 soutěžících z celého světa probojoval mezi 10 nejlepších (dosud ojedinělé umístění českého reprezentanta)

Z dosud nahraných CD je možno výběrem připomenout Housle pod Menorou (z děl židovských skladatelů), Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho s Pražským komorním orchestrem a CD z roku 2001, kde se Státní filharmonii Brno a s dirigentem Leošem Svárovským zaznamenal Koncert d moll Jeana Sibelia a skladby soudobého českého autora Petra Jandy.

V dubnu 2005 křtil CD z děl E.Ysaye, A.Honeggera a S.Prokofjeva pro dvoje housle sólo, které natočil se svou sestrou Věrou Eretovou. Jako sólista se představil např. s Janáčkovou filharmoní Ostrava, Severočeskou filharmonií Teplice či Puellarum Pragensis. Účinkoval jako sólista na mezinárodním festivalu Pražské jaro 2005, kdy ve Smetanově síni provedl m.j. premiéru Preludia e Andante pro housle a dechovou harmonii Eleuteria Lovreglia s Hudbou hradní stráže a Policie ČR a dirigentem Václavem Blahunkem.

V recitálu vystoupil na festivalu v japonském Cukude v červenci 2005. Jeho vystoupení v prosinci 2005, kdy uvedl ve francouzském Nice premiéru concerta grossa La Vivaldiana od E.Lovreglia a Vivaldiho Čtvero ročních období s orchestrem Ensemble Orchestral des Alpes de la Mer, ohodnotil kritik a ředitel konzervatoře v Nice André Peyregne v listu Nice Matin z 24.12.2005: „...Provedení „Čtvera ročních období", které jsme měli možnost vyslechnout v podání českého houslisty Pavla Ereta bylo prvotřídní kvality...".

Kritička a pěvkyně Lousianne Philip pak uvádí v bulletinu A.D.A.C.E.L.2006: ...Pavel Eret nám nabídl „Čtvero ročních období" jako číši šampaňského na stříbrném podnose! Jeho interpretace, jeho eklektický a vytříbený styl, nám předvedly živého, pestrého Vivaldiho, ve kterém se melodická zářivost podtržená ušlechtilou elegancí mísí s jistou slovanskou expresivitou....Lehkost, virtuozita, melodická svítivost a soustředěnost jsou přední kvality tohoto excelentního sólisty....".

V únoru 2006 Pavel Eret natáčel jako sólista s Českou filharmonií a dirigentem Ondřejem Kukalem ve Dvořákově síni pražského Rudolfina Mozartovo Rondo B dur a Adagio E dur pro japonskou firmu Octavia Records v rámci projektu Terapie Mozartem. V tomto projektu se dále představí také v obsazení housle a klavír s klavíristou Miroslavem Sekerou a jako primárius Českého filharmonického kvarteta.

V dubnu 2006 absolvoval se svou sestrou Věrou po České republice recitály s unikátním programem pro dvoje housle bez doprovodu, které byly zakončeny koncertem v rámci abonentního cyklu FOK v Praze. V červnu pokračoval v natáčení v rámci projektu Terapie Mozartem, kdy jako sólista s Českou filharmonií nahrál věty z nejznámnějších houslových koncertů G dur, D dur a A dur, a dále věty z houslových sonát a smyčcových kvartetů.

V listopadu a v prosinci 2006 Pavel Eret vystoupil na několika koncertech v Japonsku a již potřetí vedl veřejné houslové lekce na střední hudební škole Kikuzato v Nagoji. Kromě toho se zde již po několikátý rok věnoval rovněž i individuální výuce houslové hry.

V březnu 2007 provedl Eret s klavíristkou Suzannou Hlinka komplet tří houslových sonát E. Griega v rámci koncertní řady Klubu přátel Pražského jara u příležitosti 100 let od úmrtí skladatele. Griegovy sonáty společně provedli i v Griegově rodném Norsku v létě a na podzim 2007 a v září na zahajovacím koncertě festivalu v Trmicích.

V létě 2007 Pavel Eret s Hudbou hradní stráže a Policie ČR a dirigentem Václavem Blahunkem uskutečnil nahrávku projektu CD Housle a dechy (Violin and Winds). V Dvořákově síni Rudolfina v Praze společně nahráli díla Kurta Weilla, Eleutheria Lovreglia, Evžena Zámečníka a Adama Skoumala.

Na podzim 2007 Pavel Eret ztvárnil pro japonskou Fuji TV autentickou roli sólisty (zvuk i obraz) v Čajkovského houslovém koncertu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (zvuk i obraz) a dirigentem Vladimírem Válkem (zvuk) pro známý japonský seriál ze světa klasické hudby Nodame Cantabile, za fiktivního řízení orchestru (obraz) hlavní mužskou postavou seriálu - dirigentem Čiakim (Hiroši Tamaki).

Poté následovalo měsíční turné 10 koncertů po Japonsku, kde Eret účinkoval s klavíristkou Jaeko Sasaki a také se svou sestrou houslistkou Věrou Eretovou.

V květnu 2008 Pavel Eret vystoupil s orchestrem na koncertě vybraných laureátů Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí u příležitosti 50. výročí soutěže. V létě téhož roku bylo vydáno CD Violin and Winds natočené o rok dříve. Na podzim Eret se svou sestrou Věrou premiéroval program Koncert v kimonu i ve fraku, kde jako host spoluúčinkoval sbor dětí Japonské školy v Praze.

V roce 2009 Pavel Eret vyučoval na mistrovských kurzech Ameropa Prague 2009 a jako sólista vystupoval mimo jiné v rámci Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, kdy s klavíristkou Suzannou Hlinkovou provedl komplet tří sonát E. Griega pro housle a klavír. Toto vystoupení bylo vysoce oceněné odbornou recenzí v Hudebních rozhledech. Dále vystoupil například na charitativním koncertě pro Onkocet Europe v Hotelu Praha, kde byli přítomni VIP hosté z Čech i ze zahraničí.

Začátkem roku 2010 Pavel Eret jako primárius Českého filharmonického kvarteta natočil v pořadí druhé CD Mozartových kvartetů pro japonskou firmu Octavia Records (Exton). S Českým filharmonickým kvartetem se na jaře představil koncertnímu publiku v Lucembursku a v Německu. Vedle sólových koncertů recitálového typu či za doprovodu orchestru navázal Pavel Eret na v loni započatý zvláštní projekt nastudování kompletu tří Duetů pro housle a fagot od N. Paganiniho. Tato díla postupně provedl společně s francouzským fagotistou Franckem Leblois v Brandýse nad Labem (2009), v Praze a ve Fracnii (2010) v rámci hudebního festivalu Comixtus. Tento projekt pokračuje na jaře roku 2011, kdy po několika společných koncertech ve Francii (poslední koncert v Paříži) oba umělci komplet Paganiniho Duet nahrají na CD.

repertoár

www.paveleret.com